Gốc > Mục:GIẢI TOÁN TIỂU HỌC >
title:Bài 515: Chùm bài của Nguyễn Hoàng Hiếu
date:24-10-2013
sender:Toán Tiểu Học Pl

Thầy ơi!giúp dùm em một số bài toán này ạh???

1-Cho 3 số có tổng bằng 181,66 . Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3; số thứ ba nhân với 5 ta được ba kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là 

2-Hai số có tổng bằng 156,8. Biết 1/2 số thứ nhất bằng 20% số thứ 2.

Vậy số thứ hai là

3-Cho hai số có tổng bằng 74,7 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 4 thì được hai kết quả bằng nhau.

Vậy số thứ hai là 

4- tìm 2 số có tổng bằng 109,8 và biết số bé bằng 80% số lớn. tìm số bé.....tìm số lớn

riêng bài số 4 theo em nghỉ là tổng - hiệu em giải như sau ạh

80%=80/100=0.8

 tìm số bé: (109,8-0.8):2=54.5

tìm số lớn: 109,8 - 54.5 =55.3   ??????