LỊCH

Quà tặng của cô
TRỊNH THỊ KIM LOAN

Tiền Giang

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Quà tặng của cô
TRỊNH THỊ KIM LOAN

Tiền Giang

ĐỒNG HỒ

Quà tặng của anh
ĐỖ THANH DƯƠNG

Cần Thơ

VẺ ĐẸP TAM GIÁC SỐ

220px-pascaltriangleanimated2
Quà tặng của thầy
PHAN DUY NGHĨA

Hà Tỉnh

THÀNH VIÊN VIOLET

TRỊNH THỊ KIM LOAN

LIÊN KẾT

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  TÌNH BẠN VIOLET

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (havietchuong57@yahoo.com.vn)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  THỐNG KÊ _ THẾ GIỚI

  Flag Counter
  04-12-2014

  THỜI TIẾT

  Nhúng mã HTML(Quyên)

  THÀNH VIÊN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

  toantieuhocPl kimdong xuantruong chithanh
  Mời các bạn kích vào ảnh để đến
  Chuyên mục GIẢI TOÁN TIỂU HỌC
  Điện thoại: 0919 996 947
  Email: havietchuong57@gmail.com

  VĂN PHÒNG

  CÁC BÀI CHƯA CÓ BÀI GIẢI
  5826

  Trong một số bài giải phức tạp ta có thể dùng kí hiệu (*) thay cho phép nhân (x)

  Gốc > GIẢI TOÁN TIỂU HỌC >

  5758: giúp em với ạ!

  2. Tìm số có 2 chữ số , biết rằng số đó chia cho tổng các chữ số của nó được thương là 5 và dư 13.

  3. Từ các chữ số 0,2,4,6 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau. Tính tổng các số đó.

  5. Lập được bao nhiêu số có 4 chữ mà tổng các chữ số bằng 3.

  6. Cho số tự nhiên a có 6 chữ số, khi chuyển chữ số số đầu tiên của số a đến vị trí sau cùng, ta được một số có 6 chữ số gấp 3 lần số a. Khi chuyển chữ số sau cùng lên vị trí đầu tiên ta được một số có 6 chữ số gấp 5 lần số a. Tìm số a.

  10. Tìm số có 4 chữ số, khi chia số đó cho 9 ta cũng được một số có 4 chữ số viết lại các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại.

  13. Từ 1,2,3,4 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau. Tính tổng các số đó.

  16. Cho 3 chữ số a,b,c với 0 < c < b < a, lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ a,b,c. Biết tổng tất cả các số đó bằng 3108, hiệu giữa số lớn nhất và số bé nhất trong các số đó là 495. Tìm a,b,c.

  20. Chứng tỏ số tự nhiên gồm 81 chữ số 1 chia hết cho 81.


  bùi thị thu hà @ 21:35 18/11/2017

  Nhắn tin cho tác giả
  Toán Tiểu Học Pl @ 05:46 19/11/2017
  Số lượt xem: 1378
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  2. Tìm số có 2 chữ số , biết rằng số đó chia cho tổng các chữ số của nó được thương là 5 và dư 13.

              Giải

  Gọi số cần tìm là ab. Ta được:

  ab : (a+b) = 5 (dư 13)

  (a+b) x 5 + 13 = ab

  a*5 + b*5 + 13 = 10*a + b

  b*4 + 13 = 5*a    (1)

  Ta thấy 13 là số lẻ và b*4 là số chẵn nên 5*a có chữ số tận cùng phải là 5 (không thể là 0).

  =>  b*4 có chữ số tận cùng là 2  (để b*4 + 13 có chữ số tận cùng là 5)

  Hay b = 3 (loại, vì a+b>13) hoặc b = 8

  Thay b = 8 vào (1), ta được:

  8 x 4 + 13 = 5 x a

  5 x a = 45

  a = 45 : 5

  a = 9

  Số cần tìm là 98

  Avatar

  3. Từ các chữ số 0,2,4,6 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau. Tính tổng các số đó.

              Giải

  Số các số có 3 chữ số khác nhau lập được là: 

  3 x 3 x 2 = 18 (số)

  Tổng các số đó là: 

  (2+4+6) x 6 x 100 + (2+4+6) x 4 x10 + (2+4+6) x 4 = 7728

  Avatar

  5. Lập được bao nhiêu số có 4 chữ mà tổng các chữ số bằng 3.

              Giải

  Hàng nghìn là 3:          3000

  Hàng nghìn là 2:          2100; 2010; 2001

  Hàng đơn vị là 1:        1200; 1020; 1002; 1110; 1101; 1011

  Có tất cả là 10 số 4 chữ số mà tổng các chữ số bằng 3.

  Avatar

  6. Cho số tự nhiên a có 6 chữ số, khi chuyển chữ số số đầu tiên của số a đến vị trí sau cùng, ta được một số có 6 chữ số gấp 3 lần số a. Khi chuyển chữ số sau cùng lên vị trí đầu tiên ta được một số có 6 chữ số gấp 5 lần số a. Tìm số a.

   

  Xem số a là: abcdef. Ta được:

  bcdefa = abcdef*3

  hay

  bcdef*10 + a = a*300000 + bcdef*3

  bcdef*7 + a = a*300000

  bcdef*7 = a*299999

  bcdef = a*42857   (0<a<3 vì bcdef là số có 5 chữ số).

  *.  Với a=1 thì

  bcdef = 42857

  Số cần tìm là:  142857

  Thử lại: 

  428571 : 142857 = 3

  714285 : 142857 = 5  (đúng)

   

  *.  Với a=2 thì:

  bcdef = 42857 x 2 = 85714

  Số cần tìm là:  285714

  Thử lại:  

  857142 : 285714 = 3

  428571 : 285714 = 1,5  (Loại)

  Avatar

  10. Tìm số có 4 chữ số, khi chia số đó cho 9 ta cũng được một số có 4 chữ số viết lại các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại.

  Gọi số cần tim là abcd, ta được:

  abcd : 9 = dcba

  Hay:    dcba x 9 = abcd   =>  d=1

  Thay vào:        1cba x 9 = abc1  =>  a=9      (9 x a có chữ số tận cùng là 1)

  Thay vào:        1cb9 x 9 = 9bc1    (c<2 vì c=2 thì 12b9 x 9 sẽ là số có  5 chữ số)

  *. Nếu c=0 thì:   10b9 x 9 = 9b01   => b=8

  Số cần tìm là  9801

              Thử lại:  9801 : 9 =1089   (chọn)

  *. Nếu c=1 thì:   11b9 x 9 = 9b11   => b=7

  Ta được:   1179 x 9 = 10611   (Loại)

  Avatar

  13. Từ 1,2,3,4 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau. Tính tổng các số đó.

  Số chữ số lập được là:   4 x 3 x 2 = 24 (số)

  Mỗi hàng của 24 số được chia đều cho số các chữ số nên số lần mỗi chữ xuất hiện được:

  24 : 4 = 6 (lần)             (có 4 chữ số).

  Tổng chúng là:

  (1+2+3+4) x 6 x 100 + (1+2+3+4) x 6 x 10 + (1+2+3+4) x 6 =

  (1+2+3+4) x 6 x 111 = 6660

  Avatar

  16. Cho 3 chữ số a,b,c với 0 < c < b < a, lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ a,b,c. Biết tổng tất cả các số đó bằng 3108, hiệu giữa số lớn nhất và số bé nhất trong các số đó là 495. Tìm a,b,c.

  Với 3 chữ số a,b,c khác 0 ta lập được  3 x 2 x 1 = 6 (số có 3 chữ số khác nhau)

  Mỗi hàng của 6 số đó được chia đều cho 3 chữ số a,b,c hay mỗi hàng của số số đó mỗi chữ số được lặp lại 6+3 = 2 (lần).

  Tổng của chúng là:

  (a+b+c) x 2 x 100 + (a+b+c) x 2 x 10 + (a+b+c) * 2 =

  (a+b+c) x 2 x 111 = 3108

  a+b+c = 3108 : 222 = 14

  Hiệu của chữ số hàng đơn vị bé nhất và số lớn nhất là 5 (c<a).

  a và c có thể là 6 và 1; 7 và 2  (không được 8 và 3 hay 9 và 5 vì tổng 3 chữ số là 14)

  Ta có được:  671 và 176 , 752 và 257

  Có 2 kết quả là: a=6 ; b=7 ; c=1 và a=7 ; b=5 ; c=2  (tổng của 3 chữ số là 14).

  Avatar

  20. Chứng tỏ số tự nhiên gồm 81 chữ số 1 chia hết cho 81.

  Phân tích thành tổng:

  (111111111*10^72) + (111111111*10^63) + (111111111*10^54) + (111111111*10^45) +

  (111111111*10^36) + (111111111*10^27) + (111111111*10^18) + (111111111*10^9) +

  (111111111*1)  =

   (111111111) x [(10^72) + (10^63) + (10^54) + (10^45) + (10^36) + (10^27) + (10^18) + (10^9) + 1)] 

  Ta thấy:

  (111111111) chia hết cho 9.

  [(10^72) + (10^63) + (10^54) + (10^45) + (10^36) + (10^27) + (10^18) + (10^9) + 1)] tổng này là một số có 9 chữ số 1 nên cũng chia hết cho 9.

  Ta thấy tích trên có 2 thừa số chia hết cho 9 nên tích đó chia hết cho 9x9 = 81.

  Ta kết luận là:  Số tự nhiên gồm 81 chữ số 1 chia hết cho 81

   
  Gửi ý kiến