LỊCH

Quà tặng của cô
TRỊNH THỊ KIM LOAN

Tiền Giang

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Quà tặng của cô
TRỊNH THỊ KIM LOAN

Tiền Giang

ĐỒNG HỒ

Quà tặng của anh
ĐỖ THANH DƯƠNG

Cần Thơ

VẺ ĐẸP TAM GIÁC SỐ

220px-pascaltriangleanimated2
Quà tặng của thầy
PHAN DUY NGHĨA

Hà Tỉnh

THÀNH VIÊN VIOLET

TRỊNH THỊ KIM LOAN

LIÊN KẾT

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  TÌNH BẠN VIOLET

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (havietchuong57@yahoo.com.vn)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  THỐNG KÊ _ THẾ GIỚI

  Flag Counter
  04-12-2014

  THỜI TIẾT

  Nhúng mã HTML(Quyên)

  THÀNH VIÊN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

  toantieuhocPl kimdong xuantruong chithanh
  Mời các bạn kích vào ảnh để đến
  Chuyên mục GIẢI TOÁN TIỂU HỌC
  Điện thoại: 0919 996 947
  Email: havietchuong57@gmail.com

  CÁC BÀI CHƯA CÓ BÀI GIẢI
  Đã xong

  Trong một số bài giải phức tạp ta có thể dùng kí hiệu (*) thay cho phép nhân (x)

  Gốc > GIẢI TOÁN TIỂU HỌC >

  5793: Em đang cần gấp, mong thầy giải nhanh giúp em!!

  1.Tính tỉ số 

  Biết A =  và B = 

  2. Tổng số trang của 8 quyển loại 1; 9 quyển vở loại 2 và 5 quyển vở loại 3 là 1980 trang. Số trang của 1 quyển vở loại 2 chỉ bằng 2/3 số trang của 1 quyển loại 1. số trang của 4 quyển vở loại 3 bằng số trang của 3 quyển vở loại 2. tính số trang của mỗi quyển vở mỗi loại.

  3. Cho số tự nhiên biết rằng khi gạch bỏ đi 1 c/s thì số đó giảm 71 lần. tìm tất cả các số tự nhiên đó và c/s bị gạch

  4. Tính nhanh: B = 1*1 + 2*2 + 3*3 + ... + 199*199


  Nguyễn Lưu Hà Phương @ 19:17 08/03/2018

  Nhắn tin cho tác giả
  Toán Tiểu Học Pl @ 05:18 09/03/2018
  Số lượt xem: 623
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Chỉ mới đọc đề bài thấy có những hỗ chưa rõ ràng. Đề bài nên rõ ràng hơn một chút.

  -Bài 1 có phải là A và B có 4 phân số, giữa các phân số này có quan hệ với nhau bởi phép tính gì? Hay A và B chỉ 1 phân số thì tử số như thế nào?

  -Bài 3 là gạch 1 chữ số bất kì hay thế nào? Cụ thể hơn một chút được không?

  No_avatarf

  Có thể lúc em viết có chỗ nhầm, em sửa lại bài 1,

  A = 34/7×13 + 51/13×22 + 85/22×37 + 68/37×49 và B = 39/7×16+65/16×31+52/31×43+26/43×49

  Còn bài 3 em chỉ có đề bài như vậy thôi ah

  Avatar

  2. Tổng số trang của 8 quyển loại 1; 9 quyển vở loại 2 và 5 quyển vở loại 3 là 1980 trang. Số trang của 1 quyển vở loại 2 chỉ bằng 2/3 số trang của 1 quyển loại 1. số trang của 4 quyển vở loại 3 bằng số trang của 3 quyển vở loại 2. tính số trang của mỗi quyển vở mỗi loại.

  Gọi loại 1; 2; 3 là A;B;C. Ta được:

  B = 2/3 A

  4C = 3B  =>    B = 4/3C

  Hay:

  4/4B = 4/6A = 4/3C

  Nếu xem số trang quyển loại 2 (B) có 4 phần thì loại 1 (A) có 6 phần, loại 3 (C) có 3 phần.

  Tổng số phần bằng nhau:

  6 x 8 + 4 x 9 + 3 x 5 = 99 (phần)

  Giá trị 1 phần là:

  1980 : 99 = 20 (trang)

  Số trang của vở loại 1 là:

  20 x 6 = 120 (trang)

  Số trang của vở loại 2 là:

  20 x 4 = 80 (trang)

  Số trang của vở loại 3 là:

  20 x 3 = 60 (trang)

  Avatar

  3. Cho số tự nhiên biết rằng khi gạch bỏ đi 1 c/s thì số đó giảm 71 lần. tìm tất cả các số tự nhiên đó và c/s bị gạch

  Có rất nhiều đáp án:

  Xóa chữ số 7 ở các số:  71; 710; 7100; 71000; …………

  Avatar

  4. Tính nhanh: B = 1*1 + 2*2 + 3*3 + ... + 199*199

  Viết lại:

  1*(2-1) + 2*(3-1) + 3*(4-1) + … + 199*(200-1) =

  1*2 - 1 + 2*3 - 2 + 3*4 - 3 + … + 199*200 - 199 =

  1*2 + 2*3 + 3*4 + … + 199*200 - (1+2+3+…+199) =

  1*2 + 2*3 + 3*4 + … + 199*200 - 19 900 =                          (1)

  Tính:  1*2 + 2*3 + 3*4 + … + 199*200   (đặt là A)

  Nhân A với 3 ta được:

  1*2*3 + 2*3*(4-1) + 3*4*(5-2) + … + 199*200*(201-188) =

  1*2*3 - 1*2*3 + 2*3*4 - 2*3*4 + … - 188*199*200 + 199*200*201 = 199*200*201

  A = 199*200*201 : 3 = 2 666 600

  Thay vào (1), ta được:

  2 666 600 - 19 900 = 2 646 700

  Avatar

  Bài 1 không hiểu đề.

  Avatar

  Có phải:

  Tính A/B. Biết

  A = 34/(7×13) + 51/(13×22) + 85/(22×37) + 68/(37×49) và

  B = 39/(7×16)+65/(16×31)+52/(31×43)+26/(43×49)

  Avatar

  1. Tinh A/B. Biết

  A = 34/(7×13) + 51/(13×22) + 85/(22×37) + 68/(37×49)

  B = 39/(7×16) +65/(16×31) +52/(31×43) +26/(43×49)

  Ta thấy:

  A = 34/(7×13) + 51/(13×22) + 85/(22×37) + 68/(37×49)

  = (17*2)/(7*13) + (17*3)/(13*22) + (17*5)/(22*37) + (17*4)/(37*49)

  = 17 * [2/(7*13) + 3/(13*22) + 5/(22*37) + 4/(37*49)]

  = 17/3 * [6/(7*13) + 9/(13*22) + 15/(22*37) + 12/(37*49)]

  = 17/3 * (1/7 - 1/13 + 1/13 - 1/22 + 1/22 - 1/37 + 1/37 - 1/49)

  = 17/3 * (1/7 - 1/49)

  = 17/3 * 6/49

  B = 39/(7×16) +65/(16×31) +52/(31×43) +26/(43×49)

  = (13*3)/(7×16) + (13*5)/(16×31) + (13*4)/(31×43) + (13*2)/(43×49)

  = 13 * [3/(7×16) + 5/(16×31) + 4/(31×43) + 2/(43×49)

  = 13/3 * [9/(7×16) + 15/(16×31) + 12/(31×43) + 6/(43×49)]

  = 13/3 * (1/7 - 1/16 + 1/16 - 1/31 + 1/31 - 1/43 + 1/43 - 1/49)

  = 13/3 * (1/7 - 1/49)

  = 13/3 * 6/49

  Vậy:

  A/B = (17/3 * 6/49) / (13/3 * 6/49) = (17/3) / (13/3)

  A/B = 17/13

  No_avatarf

  Em cảm ơn thầy rất nhiều

   
  Gửi ý kiến

  Nhạc MIDI (Anh DANH tạo)

  Nhạc MIDI: Cách mạng - Cải lương - Thiếu Nhi
  Việt Nam 1 - Việt Nam 2 - Việt Nam 3 - Việt Nam 4 - Việt Nam 5
  NGUYỄN VĂN DANH

  BÀ RỊA – VŨNG TAU