LỊCH

Quà tặng của cô
TRỊNH THỊ KIM LOAN

Tiền Giang

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Quà tặng của cô
TRỊNH THỊ KIM LOAN

Tiền Giang

ĐỒNG HỒ

Quà tặng của anh
ĐỖ THANH DƯƠNG

Cần Thơ

VẺ ĐẸP TAM GIÁC SỐ

220px-pascaltriangleanimated2
Quà tặng của thầy
PHAN DUY NGHĨA

Hà Tỉnh

THÀNH VIÊN VIOLET

TRỊNH THỊ KIM LOAN

LIÊN KẾT

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  TÌNH BẠN VIOLET

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (havietchuong57@yahoo.com.vn)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  THỐNG KÊ _ THẾ GIỚI

  Flag Counter
  04-12-2014

  THỜI TIẾT

  THÀNH VIÊN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

  toantieuhocPl kimdong xuantruong chithanh
  Mời các bạn kích vào ảnh để đến
  Chuyên mục GIẢI TOÁN TIỂU HỌC
  Điện thoại: 0919 996 947
  Email: havietchuong57@gmail.com

  CÁC BÀI CHƯA CÓ BÀI GIẢI
  5803

  Trong một số bài giải phức tạp ta có thể dùng kí hiệu (*) thay cho phép nhân (x)

  Gốc > GIẢI TOÁN TIỂU HỌC >

  1420: thầy hướng dẫn giùm em với bài giải nha thầy.....

  Câu 3:
  Tổng 2 số bằng 198,45. Tìm số thứ nhất biết, nếu đem số thứ nhất nhân với 4; số thứ hai nhân với 5 ta được hai tích bằng nhau.
  Trả lời: Số thứ nhất là .
   
  Câu 4:
  Cho một hình tròn, biết nếu tăng bán kính hình tròn đó thêm 5cm ta được hình tròn mới có chu vi là 175,84cm. 
  Vậy chu vi hình tròn đã cho là cm.
   
  Câu 5:
  Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 24 ngày sẽ hoàn thành một công việc. Nếu người thứ hai làm một mình thì sau 12 ngày sẽ hoàn thành một công việc đó. Hỏi hai người đó cùng làm thi sau bao nhiêu lâu sẽ hoàn thành công việc đó?
  Trả lời: Hai người cùng làm thì hoàn thành công việc đó sau  ngày.
   
  Câu 6:
  Biết:         a : 9 = 2014 : 90
  Vậy               a  = 
   
  Câu 7:
  Biết tuổi An trước đây 3 năm bằng 60% tuổi An sau 3 năm nữa. 
  Vậy tuổi An hiện nay là  tuổi.
   
  Câu 8:
  Cho tam giác ABC có diện tích 360.. Lấy D và E là trung điểm các cạnh AB và AC. Nối D với E. Tính diện tích tam giác ADE.
  Trả lời: Diện tích tam giác ADE là .
   
  Câu 9:
  Tổng của một số tự nhiên và một số thập phân bằng 2100,5. Bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng bằng 2879.
   Vậy số thập phân đó là .
   
  Câu 10:
  Cho hai số có hiệu bằng 8,6; biết 75% số thứ nhất bằng 80% số thứ hai.
  Trả lời: Vậy số thứ nhất là .
  Câu 11:
  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hai chữ số của số đó đều lẻ?
   Trả lời: Có tất cả  số thỏa mãn đề bài.
   
  Câu 12:
  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân lớn hơn 8,6 và nhỏ hơn 9,9 ?
  Trả lời: Có tất cả  số thỏa mãn đề bài.
   
  Câu 13:
  Số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho cả 5 và 9 là số .
   
  Câu 14:
  Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo dự trữ đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Hỏi số lượng gạo đó đủ cho 800 người ăn trong bao nhiêu ngày?
  Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho 800 người ăn trong  ngày.
   
  Câu 15:
  Tìm số thập phân A biết, chuyển dấu phẩy của nó sang trái 2 hàng ta được số mới kém số phải tìm 256,014 đơn vị.
   Trả lời: Số đó là .
   
  Câu 16:
  Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta mở cả hai vòi thì sau 3 giờ bể sẽ đầy . Hỏi nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ hai thì sau bao lâu bể đầy?
  Trả lời: Vòi hai chảy một mình thì bể đầy sau  giờ
   
  Câu 17:
  Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày,mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?
  Trả lời: Xưởng mộc đó làm trong  ngày thì hoàn thành kế hoạch.
   
  Câu 18:
  Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn được 10 ngày thì đơn vị có thêm 100 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa? Biết mức ăn vẫn không thay đổi.
  Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho đơn vị ăn trong  ngày nữa. 
   
  Câu 19:
  Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy,còn người ta mở một vòi thứ hai thì sau 9 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 1 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai, cho hai vòi cùng chảy. Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy?
  Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong  giờ nữa thì bể đầy. 
   
  Câu 20:
  Cho tam giác ABC có diện tích 360.. Lấy D và E là trung điểm các cạnh AB và AC. Nối D với E. Tính diện tích tam giác ADE.
  Trả lời: Diện tích tam giác ADE là .
  Câu 21:
  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hai chữ số của số đó đều lẻ?
   Trả lời: Có tất cả  số thỏa mãn đề bài.
   
  Câu 22:
  Trung bình cộng của tất cả các số tự nhiên nhỏ hơn 2014 bằng .
   
  Câu 23:
  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân lớn hơn 8,6 và nhỏ hơn 9,9 ?
  Trả lời: Có tất cả  số thỏa mãn đề bài.
   
  Câu 24:
  Biết:       (a + 1) + (a + 2) + (a + 3) + (a + 4) + (a + 5) = 115
  Vậy         a = 
   
  Câu 25:
  Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 24 ngày sẽ hoàn thành một công việc. Nếu người thứ hai làm một mình thì sau 12 ngày sẽ hoàn thành một công việc đó. Hỏi hai người đó cùng làm thi sau bao nhiêu lâu sẽ hoàn thành công việc đó?
  Trả lời: Hai người cùng làm thì hoàn thành công việc đó sau  ngày.
   
  Câu 26:
  Tìm số thập phân A biết, chuyển dấu phẩy của nó sang trái 2 hàng ta được số mới kém số phải tìm 256,014 đơn vị.
   Trả lời: Số đó là .
   
  Câu 27:
  Biết tích 21 x 22 x 23 x 24 x a 
  có kết quả đúng là số có dạng 127*120. 
  Hãy tìm giá trị của chữ số * .
  Trả lời:      Giá trị của * là 
   
  Câu 28:
  Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy,còn người ta mở một vòi thứ hai thì sau 9 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 1 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai, cho hai vòi cùng chảy. Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy?
  Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong  giờ nữa thì bể đầy. 
   
  Câu 29:
  Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn được 10 ngày thì đơn vị có thêm 100 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa? Biết mức ăn vẫn không thay đổi.
  Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho đơn vị ăn trong  ngày nữa. 
   
  Câu 30:
  Tổng tất cả các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 999 bằng 

  Nhắn tin cho tác giả
  Hương Giang @ 13:09 24/02/2014
  Số lượt xem: 85377
  Số lượt thích: 7 người (Ngô Thị May, Phạm Xuân Cường, Phạm Hương Giang, ...)
  Avatar

  Tổng tất cả các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 999 bằng.............

  Avatar

  Các bài violympic đã có nhiều ở chuyên mục, các em nên tìm để tham khảo. Phan Thị Tuyết lại chép rồi đưa lên cả 30 câu, trong đó lại có nhiều câu trùng nhau (câu 20 và 8 ; câu 21 và 11 ; câu 23 và 12 ; ....). Các em tham khảo tại địa chỉ này nha

  http://toantieuhocpl.violet.vn/present/list/cat_id/6816210

  Avatar

  Tổng tất cả các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 999 bằng:  1+3+5+.....+995+997

  Số số hạng: (997-1):2+1 = 499

  Tổng là:  (1+997)x500:2 = 249 500

  No_avatarf
  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hai chữ số của số đó đều lẻ?
   Trả lời: Có tất cả  số thỏa mãn đề bài.
   
  Câu 2:
  Số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho cả 5 và 9 là số .
   
  Câu 3:
  Bán kính của hình tròn có chu vi bằng chu vi hình vuông có cạnh 31,4cm là cm.
   
  Câu 4:
  Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo dự trữ đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Hỏi số lượng gạo đó đủ cho 800 người ăn trong bao nhiêu ngày?
  Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho 800 người ăn trong  ngày.
   
  Câu 5:
  Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nếu bể không có nước người ta mở cả hai vòi thì sau 3 giờ bể sẽ đầy . Hỏi nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ hai thì sau bao lâu bể đầy?
  Trả lời: Vòi hai chảy một mình thì bể đầy sau  giờ
   
  Câu 6:
  Biết tích 21 x 22 x 23 x 24 x a 
  có kết quả đúng là số có dạng 127*120. 
  Hãy tìm giá trị của chữ số * .
  Trả lời:      Giá trị của * là 
   
  Câu 7:
  Tìm số thập phân A biết, chuyển dấu phẩy của nó sang trái 2 hàng ta được số mới kém số phải tìm 256,014 đơn vị.
   Trả lời: Số đó là .
   
  Câu 8:
  Cho tam giác ABC có diện tích 360.. Lấy D và E là trung điểm các cạnh AB và AC. Nối D với E. Tính diện tích tam giác ADE.
  Trả lời: Diện tích tam giác ADE là .
   
  Câu 9:
  Tìm một số tự nhiên có 4 chữ số biết, nếu xóa chữ số 3 hàng nghìn của số đó đi ta được số mới bằng 4% số phải tìm.
  Trả lời: Số đó là .
   
  Câu 10:
  Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn được 10 ngày thì đơn vị có thêm 100 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa? Biết mức ăn vẫn không thay đổi.
  Trả lời: Số lượng gạo đó đủ cho đơn vị ăn trong  ngày nữa. 
  No_avatarf

  nhanh len

   

  No_avatar

  tổng các số lẻ nhỏ hơn 999 thầy xem lại kết quả? sao thầy nhân với 500?

  Avatar

  Cám ơn Lê Thịph­Wwlan . Đã tìm là 499 số hạng lại nhân với 500. Chỉnh lại nha.

  Tổng tất cả các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 999 bằng:  1+3+5+.....+995+997

   

  Số số hạng: (997-1):2+1 = 499

  Tổng là:  (1+997)x499:2 = 249 001

   

  Avatar

  Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 24 ngày sẽ hoàn thành một công việc. Nếu người thứ hai làm một mình thì sau 12 ngày sẽ hoàn thành một công việc đó. Hỏi hai người đó cùng làm thi sau bao nhiêu lâu sẽ hoàn thành công việc đó?
  Trả lời: Hai người cùng làm thì hoàn thành công việc đó sau  ngày.

  Avatar

  Xem ở bài 1444

  No_avatar

  giup em tim tu co van uym

   
  Gửi ý kiến